اطلاعات عمومی ایران و جهان

مجموعه نظرها و مقاله های انوش راوید در جغرافیا و تاریخ

داستان جام حسنلو

جام حسنلو

      متن زیر در اینجا نوشته شده بود و جالب دیدم:

   جام طلای حسنلو یکی از آثار باستانی برجسته ایران است که در جریان کاوش‌های رابرت دایسون در تپه حسنلوی نقده یا همان سولدوز در سال ۱۳۳۶ کشف شد. این اثر قدمتی ۳۲۰۰ ساله دارد و احتمالا نقش بسزایی در شکل ‌گیری هنر دوره بعدی یعنی دوره مادها داشته‌ است.

   جام به ارتفاع 25سانت و قطر دهانه60 سانت و به وزن950گرم از طلاي خالص است و توسط قلم زني روي آن نقشهايي شكل گرفته است كه باورهاي مذهبي و آييني قوم ماننايي را روايت ميكند.

   بيان تصويري جام با تولد كودكي آغاز ميشود. كودك بين مادر خود و يك روحاني دست به دست ميشود. كودك داراي استخوان بندي درشتي است و روحاني وسيله برنده اي در دست دارد. به نظر ميرسد روحاني با شكافتن پهلوي مادر او را به دنيا آورده است. تعبير ديگر اين صحنه عمل ختنه است ولي شواهدي دال بر انجام عمل ختنه در هزاره اول قبل از ميلاد در بين قوم ماننا و مادها در دست نيست. اقوام زرتشتي و ودائي سوابقي از اين دست ندارند. تنها مصريان، يهوديان، برخي اقوام سامي و اعراب كه با هم رابطه تجاري فرهنگي داشتند ختنه ميكردند و در ضمن بايد گفت شرط پذيرش اسلام در آسياي ميانه انجام عمل ختنه بود.

   پشت سر صحنه تولد، صحنه مرگ و شكنجه ديوي ديده ميشود. اين كشتار توسط پهلوان عظيم الجثه اي انجام ميشود كه زوبيني در دست راست دارد و در دست چپ قبضه كماني را گرفته است و به نشانه قدرت سر كمان را بر پاي خود گذاشته است. اين حالت نگه داشتن كمان سند معتبري از نشان دادن قدرت است و مادها نيز از آن تبعيت ميكردند. مانند اين تصوير را در قزقاپان كردستان عراق داريم. در گور دخمه مشهور مادي نيز اين حالت نگه داشتن كمان ديده ميشود. در مقبره شاهان هخامنشي و ديواره بيستون نيز مشاهده ميشود.

   موجودي كه دشمن زنان تازه فارغ و نوزادان است در اين صحنه به صورت ديو آدم نشان داده شده است. نامي از اين ديو در متون زرتشتي آمده است -ديو آل- كه نوزادان را مي بلعدو ناقل حصبه و تب و لرز است.

   چند قمه را در كنار مادر ميتوان ديد كه مستقيما با باورهاي ايران باستان رابطه دارد. آنها با وسيله نوك تيز اجنه و شياطيني كه به زن فارغ شده در شب ششم حمله ميكنند و نوزادان را اذيت ميكنند را فراري ميدهند. ايرانيان باستان به قنداق نوزاد نيز سوزني وصل ميكردند. اين سنت هنوز هم به چشم ميخورد.

   در كنار آنها پدر نوزاد نذورات خود را به معبدي هديه ميدهد كه نشان از ايمان و اعتقاد مذهبي است. او در گيسوان خود سنجاقي فرو برده است. نماد معبد به صورت ميزي نشان داده شده است كه پايه هايش سم گاو است. صندلي روحاني نيز به همين شكل است. اين نمادها نشانه هايي از دام دار بودن اين قوم است. در آثار بدست آمده از لايه 4حسنلو و نيز ميادين ديگر باستاني آثاري اينگونه بسيار ديده شده است در گوشه ديگري حيواني درنده آماده حمله به نوزاد است كه در كمال زيبايي حكاكي شده است.

   در صحنه مركزي جام راكبي قدرتمند سوار بر شير غول پيكر در حال تاخت است. در دست راست گرز و در دست چپ آينه دارد. به نشانه حمايت از خداي خورشيد آفتاب را بر خود انعكاس ميدهد. در كپل شير نيز نماد خورشيد - سواستيكا- ديده ميشود.  شير نماد خورشيد در زمين است. گردونه خورشيد اولين بار در 6000 سال قبل ميان شاخ بزهاي كوهي استيليزه شوش بوسيله سفالگران تصوير شده است. پس از آن در سفال هاي باكون نزديك تخت جمشيد و نقاط ديگر باستاني ديده شده است. در آغاز هزاره اول ق م در جام كلاردشت دقيقا بر كپل شير و در قوري معروف مارليك نيز حك شده است. حمله شير بر گاو در تخت جمشيد نيز نشانه حمله خورشيد بر ماه است. اين علامت را شرق شناسان آلماني به عنوان صليب شكسته نازي برگزيده اند

   عقاب يا قوچ الهه باروري است. در معبد سرخدم لرستان الهه باروري در سر پهن سنجاق هاي سر، به وفور ديده ميشود. اينها نذورات زنان نازايي بوده است كه به معبد مي آوردند. اين سنجاقها نقش قوچ گل انار و ماهي دارند. در اينجا الهه اي به نشانه باروري و نمادين زمين زراعي و شخم خورده اي را با دست هاي خود نمايش ميدهد. قوچ هم در كنار او نشانه باروري است.

   صحنه اصلي اسطوره مانايي در جام حسنلو نبرد هيولايي با پيكر آدم، تنه صخره و دمي از مار با سرهاي سه گانه، با پهلواني كه سپرهاي آهنين در دو دست خود دارد مي باشد. در يشت 44،43،19 داستاني آمده است كه ديوي با همين هيبت زمين را فرا ميگيرد. در صورتي كه هر جاي بدن او زخم شود حيوانات متعفن بيرون ميزنند. اژيدهاك سه پوزه شش چشم با بدني پر از چلپاسه و كژدم و نيروي اهريمني و زشت در مقابله با فريدون در شاهنامه به يادگار مانده است.

   در صحنه بالايي جام خداي ماه سوار بر ارابه اي كه دو گاو نر آنها را مي كشند به پهلوان در حال جنگ كمك ميكند. به فرمان خداي ماه آب باران از او نازل ميشود و از دهان گاوسيلابي ميريزد كه صخره هيولا را بشكند. "تيشتر" نازل كننده باران تحت فرمان خداي ماه كه جزر و مد را از او ميدانند و بدون قرباني كردن نميتواند كار كند است در كنار او دو نفر براي او قرباني مي اورند تا او بتواند باران ببارد خداي ماه در جرگه دو خداي خورشيد و زمين است. صحنه بالايي جام نشان از اين سه خداي در حال حركت دارد كه هر يك بر ارابه اي نشسته اند.

   سوارانی که بالای کادر در سمت راست مشاهده می کنید خدایان زمین و خورشید هستند و الهه ای که سوار بر ارابه ایست که گاو آنرا می کشد، خدای هم رتبه ی آن دو، خدای ماه است.

   در پایین پهلوانی در حال نبرد با یک دیو است که بدن آن از صخره پوشیده شده.  پهلوان نیاز به یاری خدایان دارد.  خدای ماه به یاری او می آید.  الهه ای که در مقابل خدای ماه ایستاده، تيشتر نازل کننده ی باران است (باران صخره را می فرساید و می شکافد) که توسط خدای ماه فرا خوانده شده.  دو مردی که در پشت سر تيشتر هستند، در حال آوردن حیواناتی برای قربانی کردن هستند (بدون قربانی نمی تواند باران نازل کند).  به این ترتیب از دهان گاو باران نازل می شود.

   در مجموع این تصاویر به خوبی روایت کننده ی بکر ترین تجربیات انسان دوران باستان با محیط پیرامون خود می باشد و از نظر تاریخی و مردم شناسی ارزش بسیاری دارند.  بسیاری از باور های آنان تا به امروز هم در میان مردم این منطقه باقی مانده اند (وصل کردن سوزن به قنداق نوزاد یا عقیده داشتن به جنی به اسم آل!)

   .... موجودی با سه دهان و شش چشم، به نوعی اشاره به سه پادشاه یا احتمالا سه فرمانده نظامیست که سالها دشمن این قوم بودند و روی فرهنگ و زندگی ایشان تاثیر داشته اند.

عکس جام حسنلو و طرح روی آن،  عکس شماره 4482.

مجموعه ای که جام بود

      تعریف و تحلیل خوبی از تصویر جام حسنلو ارایه شده،  ولی توضیحی را لازم دیدم بنویسم.  جام حسنلو،  کاسه طلایی منقوش و محتمل مقدس یادگاری از گذشتگان ایران است،  جام زرینی که از آغوش استخوان های تاریخی فردی بدست آمد.  شاید دلاوری بوده که برای حفظ جام از دست مهاجمان،  آنرا در پس شمشیر بلندش پنهان کرده بود،  شمشیر نیز در کنار او قرار داشت،  خرواری آوار و خاک بالای سرش.  این جام توسط کارگران کاوشگر ایرانی یافت شد،  این کارگران آنرا 24 ساعت از دست جویندگان گنج خارجی پنهان کردند،  خرجی هایی که بنام محقق و باستان شناس بودند،  و با زدن کانال در دستگاه دولتی و دل خاک،  ده ها کامیون آثار باستانی حسنلو و اینجا و آنجا را از ایران خارج کردند و بردند.  کارگر کاشف جام،  که در اوج فقر است،  می گفت افتخار می کنم که توانست جام را به موزه ایران باستان برسانم،  من در مقابل کشف آن هیچ پولی نمی خواهم،  فقط آرزو دارم فرزندم هم مثل من درست کار شود.

     یکی دیگر از کارگران تعریف می کرد،  که عبدالعلی جوان نماز،  یک خمره پیدا کرد،  زد خمره را شکست از درون خمره یک پرنده طلایی درآمد،  دمش عین خروس اما کاکولش افشون و شاخ شاخ بود،  خارجی ها بردند و دیگر کسی آنرا ندید.  کارگران می گفتند،  خارجی ها  بعد از پیدا شدن اون خروس، خارجی ها کارگران را جمع کردند،  نفری دو قرون انعام و نفری دو قرون دستمزد دادند،  و رفتند و رفتند و دیگه بر نگشتند. 

   عکس کارگری که جام حسنلو را پیدا و پنهان کرد،  تا خارجی ها آنرا ندزدند و با خود ببرند،  عکس شماره 4483،  او می گوید خارجی ها خیلی خیلی چیزها با خود بردند،  آنها فقط سه کامیون سرنیزه از حسنلو بردند،  و دیگر کسی آنها را ندید.  حسنلو در شهرستان نقده استان آذربایجان غربی،  10 کیلومتری شهر نقده و 10 کیلومتری جنوب دریاچه ارومیه قرار دارد،  فاصله حسنلو تا تخت سلیمان،  هوایی 160 کیلومتر،  از جاده مال رو قدیم 190 کیلومتر می باشد.

   عزیزان نگویید که این و آن خارجی کاشف اینجا و آنجا بودند،  آنها فقط و فقط غارتگر بودند،  نه دانشی داشتند نه معرفتی،  ایکاش انبوه آثار تاریخی حسنلو و دیگر نقاط غارت شده ایران همچنان در دل خاک ایران زمین پنهان بودند،  تا اینکه غارت شوند.  بگردید واقعیت های تاریخ را بیابید،  مانند همین جام حسنلو، که کاشف آن یک کارگر مومن و معتقد به راه راستی ایرانی بوده است.  برای اطلاع بیشتر درباره منطقه و جام حسنلو،  دیدن فیلم مستند،  مجموعه ای که جام بود،  کار منوچهر عسگری نسب را پیشنهاد می کنم،  جهت این فیلم می توانید از شبکه مستند به آدرس mostanad.iribtv.ir تقاضای پخش آنرا کنید.

پیش بسوی بیشتر

      امروزه در اینترنت بخوبی معلوم است،  که جوانان باهوش آماتور و متخصص ایران آزادی اندیشه و قلم را شناخته اند،  و در آرامش کامل با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر می کنند،  آنها می دانند معنی پیشبرد علم و کشور یعنی همین.  ولی در این میان اندک افرادی هستند،  که نمی توانند دمکراسی را درک کنند،  و نمی خواهند ببیند که آزادی نوین،  ایران را در نوردید،  و با سرعت گسترش می یابد.  این عده با اهانت و جو سازی مذبوحانه،  سعی می کنند جوانان ایرانی را از راه نو،  که ریشه در تاریخ ایران دارد دور نمایند.

      آنچه که از خود تاریخ برای امروز ایران مهم تر است،  همین یافتن و پیمودن راه دمکراسی و آزادی اندیشه و قلم است،  بنظر من این راه در قرون 8 تا 14 میلادی در اوج بود،  و ایران توانست بیشترین و بزرگترین اندیشمندان را بجهان عرضه کند،  که آنها سرآمد علوم امروزی بودند.  اما از اواسط حکومت صفویه آزادی اندیشه و قلم،  دچار لغزش و کم و کاست شد،  تا اینکه با پیدایش تکنولوژی های نوین جوانان ایرانی یکبار دیگر دارند خودی نشان می دهند،  و می رود تا اینکه در بیست سی سال آینده،  سرزمینی دگرگون شده داشته باشیم.  در بر پایی و نگهداری محیط دمکرات و آزادی اندیشه و قلم بکوشید.

   پرسش:  سلام،  من در اینترنت با مقاله ای به نام هیولاهای خلیج فارس (پارس) مواجه شدم،  اگر میشه در این باره مقاله ای در وبلاگتون بزارین و مردم بدانند که این همه افسانه های دریایی که در فیلم های هالیوودی و... پخش میشه برای ما ایرانی هاست و از آن خودشون می کنند بعوان مثال در فیلم دزدان دریایی کرائیب 2 با این هیولا مواجه میشیم یا در قسمت 4 این فیلم با پریان دریایی روبرو میشیم که میگویند برای خلیج فارس است وحتی خود کوروش کبیر هم این پریان دریایی را دیده است و ده ها افسانه دیگر . اگر ممکن است کتاب هایی که در این مورد نوشته اند نام ببرید تا برای مردم اثبات شود.

   پاسخ انوش راوید:  درباره ایران زمین و خلیج فارس و مردم ایران،  بدلیل اهمیت تاریخی و علاقه مردم جهان فیلم های زیادی ساخته اند،  از اولین آنها که علاالدین و چراغ جادو بود،  در 1920 تا این آخرینها مانند فیلم ضد ایرانی آرگو،  این فیلم از همه نظر بد،  کلی هم جایزه از اسکار و بفتا و غیره برده.  ایران و بین النهرین و افغانستان برای سازندگان فیلم و نویسندگان داستانها به دلیل توجه مردم دارای اهمیت مادی و شهرتی است.   در این ادامه توجه ها،  ایرانیان نباید آنها را بعنوان ضد تاریخ و ضد فرهنگ حساب کنند،  بلکه باید با نقد و تحلیل و بررسی،  در اینترنت و رادیو و تلویزیون و غیره،  کمک به آگاهی بیشتر و واقعی تر کردن آنها کنند.

      درباره هیولای تاریخی خلیج فارس،  حدود پنج سال پیش عکس حیوان مرده ای در اینترنت منتشر شد،  که دقیق مانند سرستون های تخت جمشید بود.  دو دختر هنگام قدم زدن در سواحل ایالت کالیفرنیا آمریکا،  به جسد حیوانی برخورد کردند،  و از آن عکس گرفتند،  اما چند روز بعد آنرا منتشر کردند،  وقتی جانور و زیست شناسان خود را به محل رساندند،  دیگر اثری از آن نبود،  در گرمای محل از بین رفته بود.  در هر صورت جانور شناسان عقیده داشتند،  که این نوع حیوان در گذشته ها وجود داشته،  و امروزه از بین رفته یا کمیاب شده است،  که دیده نمی شود،  همچنین از عکس آن تشخیص دادند درنده دریایی بوده است.

   عکس بالا حیوان عجیب که تا کنون نمونه آن دیده نشده،  ولی همانند آن در سرستون های تخت جمشید است،  که دلیل بر وجود این جانور در خلیج فارس بوده است،  عکس شماره 4110.

   پرسش:  در باره تاریخ دروغین حمله مغولان نوشتید که مایلم پیدا کنم مطلبتون رو... اما یک پرسش بزرگ پیش میاد.. شما گویا کتاب جامع التواریخ و بسیاری نسخ و تاثیرات مغولی بر نگارگری رو در نظر نمیگیرید.. و حتی کتاب هایی به زبان های ترکی و حتی مغولی... و بسیاری تواریخ کهن و غیره... و نام های مختلف و ابینه و کتیبه و.... شگفتا...

پاسخ انوش راوید:  شگفتا ندارد عزیز،  درصورتیکه تخصص شما یکی از گرایش های تاریخ است،  ابتدا مقاله های دروغ حمله مغول به ایران و پاسخ به شبهات دروغ حمله مغول و لینک های مربوطه را در فرصت های مناسب زمان بر بخوانید،  سپس سعی نمایید با پرسش های تخصصی،  که به من نیز کمک کابردی می کند،  نتیجه نهایی بگیرید.  اگر علاقه و تخصص شما یکی از گرایش های تاریخ نیست،  خواهش می کنم بی خیال این وبلاگ شوید.

   نظر و پرسش:  سلام، وبلاگ شما خیلی خوب است، من همه را می خوانم و به همه هم می گویم بخوانند،  پرسش داشتم،  شما قبلاً نوشته بودید منطقه فارسی زبان در دوران صفویه به سه کشور ایران به پایتختی فارسی زبان اصفهان،  خانات ازبکستان به پایتختی شهر فارسی زبان سمرقند،   حکومت فارسی زبان بابری هندوستان بمرکزیت بخش فارسی زبان دهلی، تقسیم شده بود،  ایا این تقسیم بندی دلایل سیاسی داشته یا اقتصادی،  یا چیز دیگر؟

   پاسخ انوش راوید:  این پرسش نیاز به بررسی و تحقیق تاریخ نویسی نوین ایرانی دارد،  بزودی پاسخ شما را با عنوان تاریخ جغرافیای قرون میانه دوران اسلامی ایران می نویسم.

   عکس دو نقشه تاریخی جغرافیای سیاسی ایران،  مشروح در جغرافیای تاریخی ایران،  عکس شماره 3123.

كليك كنيد:  تکنولوژی های نوین

كليك كنيد:  دروغ های خنده دار تاریخ

كليك كنيد:  دمکراسی،  فدرالیسم،  حزب

    توجه:  اگر وبلاگ به هر علت و اتفاق،  مسدود، حذف یا از دسترس خارج شد،  در جستجوها بنویسید:  وبلاگ انوش راوید،  یا،  فهرست مقالات انوش راوید،  سپس صفحه اول و یا جدید ترین لیست وبلاگ و عکسها و مطالب را بیابید.  از نظرات شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم،  همچنین کپی برداری از مقالات و استفاده از آنها با ذکر منبع یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی من است.

    جنبش برداشت دروغها از تاریخ ایران:  حمله اسکندر مقدونی به ایران بزرگترین دروغ تاریخ،  حمله چنگیز مغول به ایران سومین دروغ بزرگ تاریخ،  و مقالات مهم مانند،  سنت گریزی و دانایی قرن 21،  و دروغ های تاریخ عرب،  تاریخ مغول،  تاریخ تاتار،  و گفتمان تاریخ،  و جدید ترین بررسی های تاریخی در وبلاگ:

http://www.ravid.ir


برچسب‌ها: جام حسنلو, حیوان عجیب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۱ساعت 20:24  توسط انوش راوید  |